Search
Close this search box.

دریافت جواب آزمایش با QR

آزمایشگاه تشخیصی پزشکی سیمرغ این امکان را برای مراجعین فراهم کرده است که با استفاده از بارکد QR نتیجه آزمایش خود را دریافت کنند و در زمان و هزینه خود صرفه جویی داشته باشند. مسافرین پرواز های خارجی میتوانید به جای اخذ برگه نتیجه تست، با اسکن بارکد نتیجه آزمایش را در دست داشته باشید.

دریافت جواب آزمایش با QR