شب قبل از آزمایش چه بخوریم ؟ Tag

آمادگی بیمار قبل از انجام آزمایش

آمادگی بیمار قبل از انجام آزمایش

آمادگی بیمار قبل از انجام آزمایش بیش از 60 درصد خطاهای آزمایشگاهی، مربوط به مرحله پیش از آزمایش است و اگر نمونه‌ای نامناسب باشد با بهترین دستگاه‌ها و مجربترین پرسنل هم نمی‌توان از آن نمونه، نتیجه درستی به دست آورد. برای همین، آزمایش‌دهنده باید با...