روماتولوژی Tag

لوپوس اریتماتوز

لوپوس اریتماتوز

لوپوس اریتماتوز(Lupus Erythematosus; LE)  بیماری لوپوس، یک بیماری خودایمنی مزمن است که می تواند به بسیاری از بافت ها و اندام های بدن حمله کند. التهاب ایجاد شده بوسیله لوپوس قادر است سیستم های مختلف بدن شامل مفاصل، پوست، کلیه ها، سلول ها و عروق خونی،...

روماتولوژی

روماتولوژی   بیماری‌های خودایمنی روماتیسمی را بطور کلی می‌توان به دو گروه دسته‌بندی نمود: بیماری‌هایی که طبیعت آنها سیستمیک و منتشر است نظیر لوپوس اریتماتوس منتشر، واسکولیت اتوایمیون، بیماری مختلط بافت همبند و انواع سندروم‌های همپوشان و نوع دوم آنهایی هستند که یک بافت یا اندام مشخص...