خطرات فشارخون در دوران بارداری Tag

خطرات فشار خون در دوران بارداری

خطرات فشار خون در دوران بارداری دوران بارداری دوره ی بسیار مهم و حیاتی است که مادر و فرزند با رعایت و انجام معاینات پزشکی و آزمایشگاهی می توانند این دوران رابا سلامتی سپری کنند. یکی از عارضه هایی که ممکن است در دوران بارداری مادر...