تشخیص دیابت بارداری Tag

دیابت بارداری

دیابت بارداری

دیابت بارداری دیابت بارداری چقدر خطرناک است؟ تعریف دیابت بارداری چیست؟ دیابت یا بیماری قند سالانه تعداد زیادی از انسان ها را درگیر می کند و عوارض بالینی بسیار جدی را در پی دارد. یکی از موارد مهم بررسی دیابت، دیابت در دوران بارداری  یا gestational...