بیماری‌های پوسـتی Tag

بیماری‌های پوسـتی

بیماری‌های پوسـتی   امروزه تشخیص دقیق مشکلات پوستی و پیگیری بیماران یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های این حوزه می‌باشد. لذا، در این آزمایشگاه مجموعه کاملی از آزمایشات جهت بررسی بیماری‌های پوستی شامل بیماری‌های اتوایمیون از جمله پمفیگوس ولگاریس، بولوس پمفیگوئید، درماتیت هرپتی‌فرم، بیماری‌های عفونی، استفاده از روش Quantiferon...