بیماری‌های قلبی و عـروقی Tag

بیماری‌های قلبی و عـروقی

بیماری‌های قلبی و عـروقی فاکتورهای آسیب‌رسان محیطی از جمله آلودگی هوا، تغذیه نامناسب و بی‌تحرکی منجر به افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی حتی در سنین پایین شده است. زمانی مشکل شدت پیدا می‌کند که وجود برخی جهش‌های فردی در افراد سبب بروز مقاومت‌های...