انواع اختلال در ایمونولوژی Tag

ایمونولوژی-در-آزمایشگاه

ایمونولوژی چیست؟

ایمونولوژی چیست؟ یکی از بخش های مهم در یک آزمایشگاه خوب، بخش ایمونولوژی می باشد. اما ایمونولوژی چیست؟ برای تشخیص کدام بیماری ها ایمونولوژی کاربرد دارد، آزمایشگاه سیمرغ در ادامه مطلب نکات مهمی را درباره ایمونولوژی بیان خواهد کرد. بدن انسان برای مبارزه با بیماری ها یک...