انواع آزمایش قبل از ازدواج Tag

آزمایشات قبل ازدواج

آزمایشات قبل از ازدواج یکی از مهم ترین قسمت های زندگی هر فردی، بخش انتخاب همسر و ازدواج است.  بعد از شناخت اولیه و انتخاب همسر لازم است تا از شما و همسر آینده شما آزمایشاتی گرفته شود. علم پزشکی به منظور پیشگیری از ابتلا به...