آزمایشات سقط مکرر Tag

سقط مکرر

سقط مکرر

سقط مکرر دلایل سقط های مکرر و خود به خودی  سقط های مکرر دلایل متعددی دارد شامل مواردی چون آناتومیکی، هورمونی، ناهنجاری های جفتی، ژنتیکی، عفونت ها و سطح پایین پروژسترون می باشد. از دیگر عوامل مهم سقط مکرر جنین، فاکتور های ایمونولوژیک شامل پاسخ های خود ایمنی...

بیماری‌های زنان، سـقط و نازایی

بیماری‌های زنان، سـقط و نازایی با توجه به افزایش شیوع سقط‌های خودبخودی و نازایی که احتمال درگیری پاسخ‌های ایمنی و پدیده‌های اتوایمیون در آن مطرح است، در آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ پانل بررسی عوامل مرتبط با سقط و نازایی فراهم شده‌است. همچنین مجموعه کاملی جهت...