بیماریهای نورولوژیک

بیماری‌های نورولوژیک

بیماری‌های نورولوژیک امروزه کشف تعداد زیادی از اتوآنتی‌بادی‌ها علیه آنتی‌ژن‌های نورونی، طیف وسیعی از بیماری‌های نورولوژیکی را جزء بیماری‌های اتوایمیون قرار داده‌است. همچنین علاوه بر آنتی‌بادی‌های شناخته شده برعلیه اهداف پروتئینی داخل سلولی، در سال‌های اخیر اتوآنتی‌بادی‌هایی که علیه آنتی‌ژن‌های سطحی نورون‌ها، تولید شده‌اند شناسایی شده...