پیوند

پیوند

پیوند در دورانی که بیماری‌های مزمن علت اصلی مرگ و میر انسان‌ها هستند، پیوند اعضا به یکی از درمان‌های مهم بدل شده است. امروزه پیوند عضو به عنوان بهترین روش درمانی نارسایی عضو مطرح است که منجر به افزایش طول عمر بیماران و بهبود کیفیت زندگی‌شان...