بیماری کلیه و مجاری ادراری

بیماری‌های کلیه و مجـاری ادرار

بیماری‌های کلیه و مجـاری ادرار بیماری‌های کلیوی شامل چندین حوزه‌ی نارسایی، التهاب و عفونت، بیماری پلی‌کیستیک کلیه، سرطان و سنگ کلیه می‌باشد. فاکتورهای خطر مرتبط با بیماری‌های  کلیوی عبارتند از دیابت و فشار خون بالا که پزشک با پایش این موارد به درمان بیماران کمک می‌کند. آزمایشگاه...