بیماری های انعقادی و آنمی ها

بیماری‌های انعقادی و آنمی‌ها

بیماری‌های انعقادی و آنمی‌ها اختــلالات انعقاد خون خــطر لخــته‌سازی خـون را در بدن افزایــش می‌دهند. به طور طبیعی، لخته شدن خون پس از آسیب، باعث توقف خونریزی می‌شود. در افرادی که اختلالات انعقادی دارند، لخته‌ها ممکن است در بدن در جای غیرعادی مانند ورید یا شریان ایجاد...