خرداد ۱۳۹۷

بیماری‌های روماتولوژیک

بیماری‌های روماتولوژیک

بیماری‌های روماتولوژیک(Rheumatic Diseases)   بیماری­های روماتولوژیک، مفاصل، تاندون‌ها (زردپی‌ها) و لیگامنت ها( رباط‌ها)، استخوان‌ها و ماهیچه‌ها را تحت تأثیر قرار می ‌دهند. در میان این بیماری‌ها، انواعی از بیماری‌های آرتریت (التهاب مفاصل) وجود دارد که مفصل های (Joints) بیماران را درگیر می‌نمایند. آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ، با استفاده...

بیماری-های-نقص-ایمنی

بیماری های نقص ایمنی

بیماری های نقص ایمنی در نتیجه ی ناتوانی در عملکرد و یا عدم وجود عناصری از سیستم ایمنی شامل لنفوسیت ها، فاگوسیت ها و یا اجزای سیستم کمپلمان (Complement system) ایجاد می شود. این بیماری ها شامل نقص ایمنی اولیه و نقص ایمنی ثانویه می باشد. آزمایشگاه تشخیص...

سقط مکرر

سقط مکرر

سقط مکرر دلایل سقط های مکرر و خود به خودی  سقط های مکرر دلایل متعددی دارد شامل مواردی چون آناتومیکی، هورمونی، ناهنجاری های جفتی، ژنتیکی، عفونت ها و سطح پایین پروژسترون می باشد. از دیگر عوامل مهم سقط مکرر جنین، فاکتور های ایمونولوژیک شامل پاسخ های خود ایمنی...