سنجش سطح داروها

سنجش سطح داروها

با توجه به اهمیت تعیین سطح داروها جهت بررسی  مصرف صحیح دارو توسط بیمار، مشکلات جذب و متابولیسم دارو و بررسی مسمویت های دارویی و رد Suicide در زمینه دارویی در این مجموعه آزمایشگاهی تعیین سطح داروها با روش‌های مختلف از جمله HPLC بطور دقیق انجام می‌گیرد.

در این آزمایشگاه همچنین بخش فارماکوژنتیک، جهت بررسی مقاومت به داروها (مانند مقاومت به  plavix)، تعیین میزان دز دارو برای هر فرد (مانند میزان پاسخ‌دهی فرد به وارفارین) و بررسی سمیت داروها در اثر فقدان آنزیم‌های تجزیه‌کننده آن‌ها (مانندفعالیت  TPMT جهت تجزیه آزاتیوپرین)  راه‌اندازی شده‌است.

برچسب نوشته:
بدون نظر

درج دیدگاه شما

3 − 2 =