سرطان‌های خون و لنف

سرطان‌های خون و لنف

سلول‌های سرطانی از سازوکارهای عادی تقســیم و رشد سلول‌ها پیروی نمی‌کنند. علت دقیق این پدیده نامشخص است ولی احتمال دارد عوامل ژنتیکی یا محیطی (مثل آلودگی شیمیایی، مواد رادیواکتیو، اشعه .UV و …) با اثر بر روی هسته سلول، موجب اختلال در فعالیت سلول‌ها شوند. لذا سلول‌های سرطانی با سلول طبیعی تفاوت‌هایی پیدا خواهند کرد که از طریق موادی که ترشح می‌کنند یا در سطح خود عرضه می‌نمایند؛ قابل شناسایی است و هرچه سریعتر شناسایی شود پاسخ‌دهی به درمان بهتر و بیشتر خواهد بود. لذا مجموعه تست‌های انکولوژی آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ با تکیه بر تشخیص‌های لوسمی و لنفوم شرایطی را فراهم آورده تا پزشکان محترم فعال در این حوزه با بهره‌گیری از متدهای فلوسایتومتری و PCR به راحتی در جهت تشخیص بیماری بیماران خود اقدام کنند. در تشخیص با استفاده از فلوسایتومتری لازم است چندین شاخص همزمان بر سطح سلول سرطانی ارزیابی شود. با توجه به مجهز بودن بخش فلوسایتومتری این آزمایشگاه به دستگاه‌های پیشرفته فلوسایتومتری، امکان سنجش همزمان چندین شاخص بر سطح یک سلول فراهم می‌باشد. پانل‌های جامع فلوسایتومتری آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ زیر نظر متخصصین این حوزه طراحی و اجرا شده و گام به گام تا تشخیص نهایی و انتخاب درمان مناسب پزشکان محترم را همراهی می‌کند.

برچسب نوشته:
بدون نظر

درج دیدگاه شما

هشت + هفده =