روماتولوژی

روماتولوژی

 

بیماری‌های خودایمنی روماتیسمی را بطور کلی می‌توان به دو گروه دسته‌بندی نمود: بیماری‌هایی که طبیعت آنها سیستمیک و منتشر است نظیر لوپوس اریتماتوس منتشر، واسکولیت اتوایمیون، بیماری مختلط بافت همبند و انواع سندروم‌های همپوشان و نوع دوم آنهایی هستند که یک بافت یا اندام مشخص درگیر بیماری هستند نظیر سندروم شوگرن، اسکرودرما و آرتریت روماتوئید. تشخیص آزمایشگاهی این بیماری‌ها به دلیل تولید انواع اتوآنتی‌بادی‌ها که بعضاً بصورت مشترک در بیماری‌های مختلف تولید می‌شوند کار ساده‌ای نیست و عدم اطلاع یا استفاده ناصحیح از تست‌های تشخیصی اغلب باعث تشخیص اشتباه می‌گردد.

آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ مطابق با سیستم مراقبت‌های بهداشتی جاری دنیا، تست‌های مناسب برای تشخیص افتراقی بیماری‌های خودایمن روماتیسمی را با تکیه بر کاهش هزینه‌های بیماران راه‌اندازی نموده است.

بدون نظر

درج دیدگاه شما

بیست − سیزده =