تست‌های مولکولی

تست‌های مولکولی

 

(Polymerase Chain Reaction (PCR یا واکنش زنجیره پلیمراز  تکنیکی است که بصورت کیفی بیان یک ژن را بررسی می‌کند.

تکنیکReal Time Polymerase Chain Reaction یا RT-PCR روشی است که بصورت کمّی و دقیق، میزان بیان ژن را اندازه‌گیری می‌نماید. با استفاده از این تکنیک‌ها در صورتی‌که حتی یک کپی از عامل آلوده‌کننده و یا تغییریافته در DNA سلول وجود داشته باشد، قابل شناسایی و تشخیص می‌باشد. با توجه به مجهز بودن آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ به PCR و RT-PCR بوده و امکان بررسی حضور آلودگی و یا تغییر ژنتیکی ژنوم بیمار در این مجموعه فراهم شده است.

برچسب نوشته:
بدون نظر

درج دیدگاه شما

چهار × چهار =