تست‌های فلوسـایتومتری

تست‌های فلوسـایتومتری

فلوسایتومتری روشی دقیق و با کارایی بالا می‌باشد که برای شناسایی سلول‌ها و ارزیابی ویژگی‌های آن‌ها به كار می‌رود. این تکنیک بر اساس پراکنده‌سازی نور توسط سلول‌های مورد آزمایش و انتشار فلورسانس از آنها استوار است. نشر فلورسانس با استفاده مستقیم از فلوروكروم‌های متصل شونده به اجزای سلولی یا ترکیبی از رنگ فلورسنت با آنتی‌بادی‌های مونوکلونال حاصل می‌شود. این آنتی‌بادی‌های کونژوگه با مولکول‌های فلورسانس می‌توانند مولکول‌های سطحی و یا ترکیبات داخلی سلول‌ها را ردیابی کرده و به آن‌ها متصل شوند و شناسایی انواع سلول‌های موجود در یک جمعیت سلولی متنوع را توسط دستگاه فلوسایتومتر امکان‌پذیر نمایند.

آزمایشگاه تشخیص پزشکی سیمرغ از این تکنیک پیشرفته در جهت تشخیص و تعیین پیش‌آگهی بیماری‌ها و همچنین ارزیابی درمان بدخیمی‌ها بهره گرفته‌است. همچنین با انجام تست‌های Cross Match و شناسایی آنتی‌بادی‌های ضد HLA به روش فلوسایتومتری سعی در برداشتن گامی هرچند کوچک در جهت تحقق آرمان‌های حوزه‌ سلامت در کشور داشته است.

این آزمایشگاه همچنین  با محققین در سنجش انواع CD مارکرها بر سطح سلول‌ها و سنجش سایر مارکرهای سطحی و داخل‌سلولی همکاری می‌نماید.

بدون نظر

درج دیدگاه شما

نوزده + دوازده =